home wat? visie contact deelnemen

Wat is Wereldklassen

We leven in een geglobaliseerde wereld. Onze samenleving wordt met de dag diverser. Elke persoon, elk gezin heeft een eigen identiteit. Die identiteit wordt gevormd door heel veel verschillende invloeden: familiegewoonten, tradities, cultuur, taal, opleiding, financies, leefomgeving, persoonlijke smaak ... Soms zijn de gewoonten en waarden van mensen heel gelijkend, soms heel verschillend.

Zo zijn mensen met een migratieachtergrond niet meer weg te denken uit de samenleving. Of we het nu willen of niet: we moeten manieren vinden om over culturen heen met elkaar te leren samenleven. De uitdagingen zijn groot. Antwoorden ontdekken we al doende.

De grote diversiteit aan identiteiten in de (klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project Wereldklassen. Door de unieke eigenheid van kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren kennen, worden we meer begripvol voor verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de schoolgemeenschap versterken.

Wereldklassen werkt heel concreet:
• Met direct bruikbare opdrachten voor de leerlingen.
• Met kwalitatief sterke methodieken en professionele begeleiding voor het schoolteam.
• Met positieve rolmodellen.
• Met activiteiten die kinderen én grote mensen laten ervaren dat samenleven in verbinding een meerwaarde is.

Hiermee kan Wereldklassen jouw school ondersteunen in de groei naar een verbindende leeromgeving. Zo maken we van onze kinderen Wereldburgers, die samen bouwen aan een samenleving waar het goed om leven is.

Wat krijgt de school
VOOR DE LEERLINGEN + LEERKRACHT VAN DE DEELNEMENDE KLAS(SEN):
• Een Schatkamer met opdrachten rond culturele identiteit
• Een workshop waarbij een kunstenaar twee dagen in de klas werkt
• Een voorstelling rond verbindend samenleven
• Optioneel: een cultureel traject met ouders van de klas
• Optioneel: een meertalige vertelsessie 'Verhalen in alle talen'

VOOR DE LEERKRACHTEN EN DE DIRECTIE:
'Groeien in verbinding': een reeks van 12 fiches ter ondersteuning van de visieontwikkeling rond diversiteit en verbindend samenleven
• Een halve dag training met methodieken rond diversiteit in de klas en op school
• Optioneel: extra ondersteuning van Door Elkaar

VOOR DE OUDERS:
• Ondersteuning voor het werken met de Schatkamer
• Een (cultuur)traject, te ontwikkelen volgens de wensen en noden van de ouders
De Warande voorziet begeleiding voor max. vijf bijeenkomsten.
• Optioneel: actieve inbreng in het slotfeest

VOOR DE HELE SCHOOLGEMEENSCHAP:
• Intercultureel slotfeest in de Warande op dinsdag 30 april 2019 in de namiddag