home wat? visie contact deelnemen

Privacy en cookies

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Wereldklassen. Deze website is een realisatie van APB Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer BE0812 230 092, tel: 014 41 94 94.
Contact: an.joseph@warande.be.
Op vraag van een Nederlandse stichting voor onderwijsvernieuwing die anoniem wenst te blijven, stelt deze website methodieken en good practices ter beschikking rond intercultureel onderwijs.

Op deze webpagina vind je informatie over:
1. Disclaimer
2. Cookiebeleid
3. Privacybeleid
4. Intellectuele eigendom

1. Disclaimer
Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden de Warande niet. Indien je naam en mailadres en / of telefoonnummer bij ons bekend zijn, stellen wij je, indien mogelijk, vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen.

2. Cookiebeleid
Wat is ons cookiebeleid?
Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht iedere website melding te doen van het gebruik van cookies. Ook de website van de Warande maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt de site van de Warande?
Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:
* Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op de website.
* Trackingcookies
De website van de Warande maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen te herleiden.

Hoe zet je cookies uit?
Als je aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kan je dat voor de door jou gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je meerdere computers gebruikt, dien je dit proces per computer te herhalen.
• Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari

3. Privacybeleid
De medewerkers van Wereldklassen en van de Warande wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers.
We behandelen de persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen we persoonsgegevens verwerken. Je kan daarbij denken aan de volgende producten/diensten:
nieuwsbrief
website
aankoop van onze producten
Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kan denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wil je een volledig overzicht van je gegevens dan kan je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met jouw gegevens?
We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:
te informeren over onze diensten (bijv. onze nieuwsbrief)
je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierboven);
om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.
Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
De Warande heeft overeenkomsten met firma’s die mee de hierboven beschreven doeleinden uitvoeren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de website-omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen…);
het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. We hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Publieksbeelden
Tijdens onze activiteiten is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website en onze sociale media. Dit gaat vooral om beelden van de artiesten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer herkenbaar zijn op een van de foto’s. Spreek tijdens het event onze fotograaf aan indien u niet gefotografeerd wenst te worden. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van APB Cultuurhuis de Warande.
Onze eigen producties worden gefilmd. Deze beelden worden achteraf gemonteerd tot promotiefilmpjes. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website, op facebook, via instagram, twitter, via een nieuwsbrief en/of op youtube en andere sociale media. Het kan gebeuren dat publiek hierop herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

Minderjarigen
We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de GDPR oftewel AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens APB cultuurhuis de Warande kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?
Je hebt het recht om ons te vragen om je inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan Mieke Mermans, Warandestraat 42, 2300 Turnhout of mieke.mermans@warande.be.

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website regelmatig te controleren.

4. Intellectuele eigendom
Al het tekst- en beeldmateriaal op deze website is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan de Warande of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te verspreiden of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.
Gelieve bij gebruik van citaten uit het pedagogisch materiaal (‘Schatkamer’ en ‘Groeien in verbinding. 12 fiches voor visieontwikkeling rond interculturaliteit’) altijd ©Wereldklassen – de Warande op te nemen in een bronvermelding.
Bij vragen voor uitgebreider gebruik graag contact opnemen met an.joseph@warande.be.

Onze gegevens
Wereldklassen / APB cultuurhuis de Warande
Turnhout
01/09/2018