home wat? visie contact deelnemen

OUDERS STELLEN VOOR

Wil je als ouder graag actief meewerken? Wil je de klas van je kind kennis laten maken met een culturele activiteit uit jouw jeugd? Je kan vertellen, muziek maken, koken, spelletjes aanleren aan de kinderen… Wereldklassen ondersteunt ouders bij een (cultuur)traject, volgens de wensen van de ouders of de noden van de school.
Als ouders dat wensen, kunnen zij ook een actieve inbreng doen in het slotfeest. Die inbreng kan verschillende vormen aannemen: een creatieve workshop begeleiden, een verhaal vertellen, eten maken, kunstwerken tentoonstellen…
Bij het begin van het schooljaar komt een medewerker van de Warande langs om het project voor te stellen. Wij voorzien professionele begeleiding voor max. vijf bijeenkomsten.
Heb je interesse? Neem dan contact op met An Joseph.
an.joseph@warande.be
014 47 21 50