home wat? visie contact deelnemen

Deelnemen

Wie kan deelnemen?
- Leerkrachten met hun klas van het 4de, 5de of 6de leerjaar
- 1 leerjaar per school (met 1 of meerdere klassen)
- Klassen met meer dan 25 kinderen worden opgesplitst

Duur
Leerkrachten leggen een traject af tot in 2021.

Kostprijs
Enkel de tickets voor de schoolvoorstelling worden aangerekend.
prijs 5 euro per kind / 1 euro voor kinderen in armoede

Wat verwachten we van de school?
- De leerkracht en de directeur volgen de trainingsdag rond diversiteit en verbindend samenleven op maandag 14 januari
- De leerkracht engageert zich om met de klas te werken rond de Schatkamer.
- De leerkracht ondersteunt de kunstenaar tijdens de workshop, zodat een sfeer van vertrouwen, respect en creatieplezier kan ontstaan.
- De leerlingen bezoeken een interculturele schoolvoorstelling in de Warande
- De leerlingen vragen betrokkenheid van hun ouders/familie bij het project, zowel voor het werken met de Schatkamer als in functie van het slotfeest.
- Optioneel: er wordt een – voor de school relevant - traject opgezet om ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren.
- De school is bereid visie, inzichten en ervaringen rond verbindend samenleven op school te delen met geïnteresseerden.

Criteria voor deelname:
- Minimum 20% kinderen met migratieachtergrond in de klas
- Motivatie voor deelname
- Verwachte meerwaarde

Interesse?
Inschrijven kan vanaf nu tot 1 mei voor het schooljaar 19-20.
De stuurgroep van Wereldklassen selecteert de scholen.

INSCHRIJVEN

Vragen?
Contacteer aub An Joseph
an.joseph@warande.be
014/47 21 50